ترجمه Moraine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وانباشته‌ شود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يخ‌ سفت‌ , در فارسی : يخ‌ رفت‌.

Moraine به چه معناست و Moraine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moraine

وانباشته‌ شود به خارجی , ریشه انگلیسی وانباشته‌ شود, ترجمه وانباشته‌ شود, کلمات شبیه وانباشته‌ شود , يخ‌ سفت‌ به لاتین , يخ‌ رفت‌. به لاتین
دانلود فایل ها