ترجمه Moralist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فيلسوف‌ يا معلم‌ اخلاق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اخلاقي‌.

Moralist به چه معناست و Moralist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moralist

فيلسوف‌ يا معلم‌ اخلاق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فيلسوف‌ يا معلم‌ اخلاق‌, ترجمه فيلسوف‌ يا معلم‌ اخلاق‌, کلمات شبیه فيلسوف‌ يا معلم‌ اخلاق‌ , اخلاقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها