ترجمه Moralization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اخلاق‌ گرايي‌. می باشد

Moralization به چه معناست و Moralization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moralization

اخلاق‌ گرايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اخلاق‌ گرايي‌., ترجمه اخلاق‌ گرايي‌., کلمات شبیه اخلاق‌ گرايي‌.
دانلود فایل ها