خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35453 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35453','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35453 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mordant به فارسی

ترجمه Mordant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جگرسوز , در فارسی : گوشه‌دار , به فارسی : نيشدار , سایر ترجمه ها : (رنگرزي‌) ماده‌

Mordant به چه معناست و Mordant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mordant

زننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زننده‌, ترجمه زننده‌, کلمات شبیه زننده‌ , جگرسوز به لاتین , گوشه‌دار به لاتین , نيشدار خارجی , (رنگرزي‌) ماده‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: