ترجمه Mordecai در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مردخاي‌. می باشد

Mordecai به چه معناست و Mordecai یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mordecai

مردخاي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مردخاي‌., ترجمه مردخاي‌., کلمات شبیه مردخاي‌.
دانلود فایل ها