ترجمه Moreen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ كلفت‌ پرده‌اي‌. می باشد

Moreen به چه معناست و Moreen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moreen

پارچه‌ كلفت‌ پرده‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ كلفت‌ پرده‌اي‌., ترجمه پارچه‌ كلفت‌ پرده‌اي‌., کلمات شبیه پارچه‌ كلفت‌ پرده‌اي‌.
دانلود فایل ها