ترجمه Moron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ سبك‌ مغز وكم‌ عقل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ احمق‌ وابله‌.

Moron به چه معناست و Moron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moron

ادم‌ سبك‌ مغز وكم‌ عقل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ سبك‌ مغز وكم‌ عقل‌, ترجمه ادم‌ سبك‌ مغز وكم‌ عقل‌, کلمات شبیه ادم‌ سبك‌ مغز وكم‌ عقل‌ , ادم‌ احمق‌ وابله‌. به لاتین
دانلود فایل ها