ترجمه Morphic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الود. می باشد

Morphic به چه معناست و Morphic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Morphic

الود. به خارجی , ریشه انگلیسی الود., ترجمه الود., کلمات شبیه الود.




دانلود فایل ها