ترجمه Morphin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جوهر منوم‌ افيون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرفين‌.

Morphin به چه معناست و Morphin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Morphin

جوهر منوم‌ افيون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جوهر منوم‌ افيون‌, ترجمه جوهر منوم‌ افيون‌, کلمات شبیه جوهر منوم‌ افيون‌ , مرفين‌. به لاتین
دانلود فایل ها