ترجمه Morphophonemics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريشه‌ شناسي‌ , در فارسی : علم‌ صرف‌.

Morphophonemics به چه معناست و Morphophonemics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Morphophonemics

ريشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريشه‌, ترجمه ريشه‌, کلمات شبیه ريشه‌ , ريشه‌ شناسي‌ به لاتین , علم‌ صرف‌. به لاتین
دانلود فایل ها