ترجمه Mosaic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باموزاييك‌ اراستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكه‌ تكه‌بهم‌ پيوستن‌.

Mosaic به چه معناست و Mosaic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mosaic

باموزاييك‌ اراستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باموزاييك‌ اراستن‌, ترجمه باموزاييك‌ اراستن‌, کلمات شبیه باموزاييك‌ اراستن‌ , تكه‌ تكه‌بهم‌ پيوستن‌. به لاتین
دانلود فایل ها