ترجمه Moses در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حضرت‌ موسي‌. می باشد

Moses به چه معناست و Moses یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moses

حضرت‌ موسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حضرت‌ موسي‌., ترجمه حضرت‌ موسي‌., کلمات شبیه حضرت‌ موسي‌.
دانلود فایل ها