ترجمه Most Favored در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كامله‌الوداد. می باشد

Most Favored به چه معناست و Most Favored یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Most Favored

كامله‌الوداد. به خارجی , ریشه انگلیسی كامله‌الوداد., ترجمه كامله‌الوداد., کلمات شبیه كامله‌الوداد.
دانلود فایل ها