ترجمه Moth Eaten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيدزده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيد خورده‌.

Moth Eaten به چه معناست و Moth Eaten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moth Eaten

بيدزده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيدزده‌, ترجمه بيدزده‌, کلمات شبیه بيدزده‌ , بيد خورده‌. به لاتین
دانلود فایل ها