ترجمه Mother در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اصل‌. می باشد

Mother به چه معناست و Mother یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mother

اصل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اصل‌., ترجمه اصل‌., کلمات شبیه اصل‌.
دانلود فایل ها