ترجمه Mother Wit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شعور , در فارسی : ادراك‌.

Mother Wit به چه معناست و Mother Wit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mother Wit

هوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هوش‌, ترجمه هوش‌, کلمات شبیه هوش‌ , شعور به لاتین , ادراك‌. به لاتین
دانلود فایل ها