ترجمه Motion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌رح‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشاره‌ كردن‌.

Motion به چه معناست و Motion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Motion

ط‌رح‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌رح‌ دادن‌, ترجمه ط‌رح‌ دادن‌, کلمات شبیه ط‌رح‌ دادن‌ , اشاره‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها