ترجمه Motor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موتور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محرك‌.

Motor به چه معناست و Motor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Motor

موتور به خارجی , ریشه انگلیسی موتور, ترجمه موتور, کلمات شبیه موتور , محرك‌. به لاتین
دانلود فایل ها