ترجمه Motor Pool در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بنوبت‌. می باشد

Motor Pool به چه معناست و Motor Pool یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Motor Pool

بنوبت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بنوبت‌., ترجمه بنوبت‌., کلمات شبیه بنوبت‌.
دانلود فایل ها