ترجمه Moufflon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) قوچ‌ كوهي‌. می باشد

Moufflon به چه معناست و Moufflon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moufflon

(ج‌.ش‌.) قوچ‌ كوهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) قوچ‌ كوهي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) قوچ‌ كوهي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) قوچ‌ كوهي‌.
دانلود فایل ها