ترجمه Mount در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوار شدن‌ , در فارسی : نصب‌ كردن‌.

Mount به چه معناست و Mount یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mount

سوار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوار كردن‌, ترجمه سوار كردن‌, کلمات شبیه سوار كردن‌ , سوار شدن‌ به لاتین , نصب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها