ترجمه Mount در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ بر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بلند شدن‌ , در فارسی : زيادشدن‌ , به فارسی : بالغ‌ شدن‌ بر , سایر ترجمه ها : سوار كردن‌

Mount به چه معناست و Mount یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mount

شدن‌ بر به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌ بر, ترجمه شدن‌ بر, کلمات شبیه شدن‌ بر , بلند شدن‌ به لاتین , زيادشدن‌ به لاتین , بالغ‌ شدن‌ بر خارجی , سوار كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها