ترجمه Mountainous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوهستاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوه‌ مانند.

Mountainous به چه معناست و Mountainous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mountainous

كوهستاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كوهستاني‌, ترجمه كوهستاني‌, کلمات شبیه كوهستاني‌ , كوه‌ مانند. به لاتین
دانلود فایل ها