ترجمه Mouth Organ در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) ساز دهني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارغنون‌ دهني‌.

Mouth Organ به چه معناست و Mouth Organ یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mouth Organ

(مو.) ساز دهني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) ساز دهني‌, ترجمه (مو.) ساز دهني‌, کلمات شبیه (مو.) ساز دهني‌ , ارغنون‌ دهني‌. به لاتین
دانلود فایل ها