ترجمه Move در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حركت‌ دادن‌ , در فارسی : حركت‌ كردن‌ , به فارسی : نقل‌ مكان‌.

Move به چه معناست و Move یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Move

حركت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌, ترجمه حركت‌, کلمات شبیه حركت‌ , حركت‌ دادن‌ به لاتین , حركت‌ كردن‌ به لاتین , نقل‌ مكان‌. خارجی
دانلود فایل ها