ترجمه Moveable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ حركت‌ دادن‌. می باشد

Moveable به چه معناست و Moveable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moveable

قابل‌ حركت‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ حركت‌ دادن‌., ترجمه قابل‌ حركت‌ دادن‌., کلمات شبیه قابل‌ حركت‌ دادن‌.
دانلود فایل ها