ترجمه Moveless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ حركت‌. می باشد

Moveless به چه معناست و Moveless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moveless

بي‌ حركت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ حركت‌., ترجمه بي‌ حركت‌., کلمات شبیه بي‌ حركت‌.
دانلود فایل ها