ترجمه Movement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنبش‌.

Movement به چه معناست و Movement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Movement

حركت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌, ترجمه حركت‌, کلمات شبیه حركت‌ , جنبش‌. به لاتین
دانلود فایل ها