خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35639 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35639','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35639 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Movement به فارسی

ترجمه Movement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنبش‌.

Movement به چه معناست و Movement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Movement

حركت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌, ترجمه حركت‌, کلمات شبیه حركت‌ , جنبش‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: