خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35637 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35637','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35637 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Movement به فارسی

ترجمه Movement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنبش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكان‌ , در فارسی : حركت‌ , به فارسی : تغيير مكان‌ , سایر ترجمه ها : گردش‌ (مو.) وزن‌

Movement به چه معناست و Movement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Movement

جنبش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنبش‌, ترجمه جنبش‌, کلمات شبیه جنبش‌ , تكان‌ به لاتین , حركت‌ به لاتین , تغيير مكان‌ خارجی , گردش‌ در زبان , (مو.) وزن‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: