ترجمه Mover در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشنهاد دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشنهاد كننده‌ , در فارسی : تكان‌ دهنده‌ , به فارسی : انگيزه‌.

Mover به چه معناست و Mover یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mover

پيشنهاد دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشنهاد دهنده‌, ترجمه پيشنهاد دهنده‌, کلمات شبیه پيشنهاد دهنده‌ , پيشنهاد كننده‌ به لاتین , تكان‌ دهنده‌ به لاتین , انگيزه‌. خارجی
دانلود فایل ها