ترجمه Moving Staircase در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rotalacse) پله‌ روان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پله‌ برقي‌ , در فارسی : بالارو.

Moving Staircase به چه معناست و Moving Staircase یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moving Staircase

(rotalacse) پله‌ روان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rotalacse) پله‌ روان‌, ترجمه (rotalacse) پله‌ روان‌, کلمات شبیه (rotalacse) پله‌ روان‌ , پله‌ برقي‌ به لاتین , بالارو. به لاتین
دانلود فایل ها