ترجمه Much در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقريبا , در فارسی : بفراواني‌دور , به فارسی : بسي‌.

Much به چه معناست و Much یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Much

مقام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌, ترجمه مقام‌, کلمات شبیه مقام‌ , تقريبا به لاتین , بفراواني‌دور به لاتین , بسي‌. خارجی
دانلود فایل ها