ترجمه Mucoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخاط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بلغمي‌.

Mucoid به چه معناست و Mucoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mucoid

مخاط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مخاط‌ي‌, ترجمه مخاط‌ي‌, کلمات شبیه مخاط‌ي‌ , بلغمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها