ترجمه Mug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عكس‌ شخص‌ محكوم‌. می باشد

Mug به چه معناست و Mug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mug

عكس‌ شخص‌ محكوم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عكس‌ شخص‌ محكوم‌., ترجمه عكس‌ شخص‌ محكوم‌., کلمات شبیه عكس‌ شخص‌ محكوم‌.
دانلود فایل ها