ترجمه Muliebrity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عالم‌ نسوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وظ‌ايف‌ زنانه‌ , در فارسی : زنانگي‌ , به فارسی : مادينگي‌.

Muliebrity به چه معناست و Muliebrity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Muliebrity

عالم‌ نسوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عالم‌ نسوان‌, ترجمه عالم‌ نسوان‌, کلمات شبیه عالم‌ نسوان‌ , وظ‌ايف‌ زنانه‌ به لاتین , زنانگي‌ به لاتین , مادينگي‌. خارجی
دانلود فایل ها