ترجمه Multidimensional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند بعدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ ابعاد متعدد.

Multidimensional به چه معناست و Multidimensional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multidimensional

چند بعدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چند بعدي‌, ترجمه چند بعدي‌, کلمات شبیه چند بعدي‌ , داراي‌ ابعاد متعدد. به لاتین
دانلود فایل ها