ترجمه Multiform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند شكلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسيار شكل‌ , در فارسی : بسيار شكلي‌.

Multiform به چه معناست و Multiform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiform

چند شكلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چند شكلي‌, ترجمه چند شكلي‌, کلمات شبیه چند شكلي‌ , بسيار شكل‌ به لاتین , بسيار شكلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها