ترجمه Multiple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چندگانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چند برابر , در فارسی : متعدد , به فارسی : مضرب‌.

Multiple به چه معناست و Multiple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiple

چندگانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چندگانه‌, ترجمه چندگانه‌, کلمات شبیه چندگانه‌ , چند برابر به لاتین , متعدد به لاتین , مضرب‌. خارجی
دانلود فایل ها