ترجمه Multiplication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بس‌ شماري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضرب‌ , در فارسی : افزايش‌ , به فارسی : تكثير.

Multiplication به چه معناست و Multiplication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiplication

بس‌ شماري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بس‌ شماري‌, ترجمه بس‌ شماري‌, کلمات شبیه بس‌ شماري‌ , ضرب‌ به لاتین , افزايش‌ به لاتین , تكثير. خارجی
دانلود فایل ها