ترجمه Multivalued در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند ارز. می باشد

Multivalued به چه معناست و Multivalued یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multivalued

چند ارز. به خارجی , ریشه انگلیسی چند ارز., ترجمه چند ارز., کلمات شبیه چند ارز.
دانلود فایل ها