ترجمه Mumble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير لب‌ سخن‌ گفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : من‌ من‌ كردن‌.

Mumble به چه معناست و Mumble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mumble

زير لب‌ سخن‌ گفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زير لب‌ سخن‌ گفتن‌, ترجمه زير لب‌ سخن‌ گفتن‌, کلمات شبیه زير لب‌ سخن‌ گفتن‌ , من‌ من‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها