ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mummery به فارسی

ترجمه Mummery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لال‌ بازي‌ با نقاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لودگي‌ , در فارسی : زهد فروشي‌.

Mummery به چه معناست و Mummery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mummery

لال‌ بازي‌ با نقاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لال‌ بازي‌ با نقاب‌, ترجمه لال‌ بازي‌ با نقاب‌, کلمات شبیه لال‌ بازي‌ با نقاب‌ , لودگي‌ به لاتین , زهد فروشي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: