ترجمه Mummery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لال‌ بازي‌ با نقاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لودگي‌ , در فارسی : زهد فروشي‌.

Mummery به چه معناست و Mummery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mummery

لال‌ بازي‌ با نقاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لال‌ بازي‌ با نقاب‌, ترجمه لال‌ بازي‌ با نقاب‌, کلمات شبیه لال‌ بازي‌ با نقاب‌ , لودگي‌ به لاتین , زهد فروشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها