ترجمه Mummify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موميايي‌ كردن‌. می باشد

Mummify به چه معناست و Mummify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mummify

موميايي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موميايي‌ كردن‌., ترجمه موميايي‌ كردن‌., کلمات شبیه موميايي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها