ترجمه Munificence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخشش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخشندگي‌ , در فارسی : دهش‌ , به فارسی : كرم‌ , سایر ترجمه ها : كرامت‌ بذل‌.

Munificence به چه معناست و Munificence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Munificence

بخشش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخشش‌, ترجمه بخشش‌, کلمات شبیه بخشش‌ , بخشندگي‌ به لاتین , دهش‌ به لاتین , كرم‌ خارجی , كرامت‌ در زبان , بذل‌.انگلیسی
دانلود فایل ها