ترجمه Muscatel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (باده‌) انگور مشك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگور يا شراب‌ موسكاتل‌.

Muscatel به چه معناست و Muscatel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Muscatel

(باده‌) انگور مشك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (باده‌) انگور مشك‌, ترجمه (باده‌) انگور مشك‌, کلمات شبیه (باده‌) انگور مشك‌ , انگور يا شراب‌ موسكاتل‌. به لاتین
دانلود فایل ها