ترجمه Muscle Bound در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ عضلات‌ سفت‌ وسخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير قابل‌ ارتجاع‌ , در فارسی : سفت‌.

Muscle Bound به چه معناست و Muscle Bound یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Muscle Bound

داراي‌ عضلات‌ سفت‌ وسخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ عضلات‌ سفت‌ وسخت‌, ترجمه داراي‌ عضلات‌ سفت‌ وسخت‌, کلمات شبیه داراي‌ عضلات‌ سفت‌ وسخت‌ , غير قابل‌ ارتجاع‌ به لاتین , سفت‌. به لاتین
دانلود فایل ها