ترجمه Muscularity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضلاني‌ بودن‌. می باشد

Muscularity به چه معناست و Muscularity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Muscularity

عضلاني‌ بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عضلاني‌ بودن‌., ترجمه عضلاني‌ بودن‌., کلمات شبیه عضلاني‌ بودن‌.
دانلود فایل ها