ترجمه Musculature در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وضع‌ وترتيب‌ ماهيچه‌ ها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساختمان‌ عضلاني‌.

Musculature به چه معناست و Musculature یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Musculature

وضع‌ وترتيب‌ ماهيچه‌ ها به خارجی , ریشه انگلیسی وضع‌ وترتيب‌ ماهيچه‌ ها, ترجمه وضع‌ وترتيب‌ ماهيچه‌ ها, کلمات شبیه وضع‌ وترتيب‌ ماهيچه‌ ها , ساختمان‌ عضلاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها