ترجمه Music در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موزيك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موسيقي‌ , در فارسی : اهنگ‌ , به فارسی : خنيا , سایر ترجمه ها : رامشگري‌.

Music به چه معناست و Music یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Music

موزيك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موزيك‌, ترجمه موزيك‌, کلمات شبیه موزيك‌ , موسيقي‌ به لاتین , اهنگ‌ به لاتین , خنيا خارجی , رامشگري‌. در زبان
دانلود فایل ها