ترجمه Music Hall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اط‌اق‌ ساز ورقص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سالن‌ موسيقي‌.

Music Hall به چه معناست و Music Hall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Music Hall

اط‌اق‌ ساز ورقص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اط‌اق‌ ساز ورقص‌, ترجمه اط‌اق‌ ساز ورقص‌, کلمات شبیه اط‌اق‌ ساز ورقص‌ , سالن‌ موسيقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها